BANNER HM photo bannerhm2_zps7d492a01.jpg

Minggu, 15 Juni 2014

Dongeng Dari Istana Bawah Tanah - Guskar Suryatmojo

Dongeng Dari Istana Bawah Tanah yang sedang Anda baca ini adalah sebuahkumpulan dongeng untuk orang tua yang isinya memang diperuntukkan bagi orang dewasa agar kelak jika dituntut mendongeng untuk anak atau cucunya, misalnya, dapat menyeleksi dongeng mana yang dapat memberi hikmah dan mengenalkan karakter baik dan buruk, perbuatan mana yang harus ditiru dan yang mesti ditinggalkan.
Anda ndak perlu protes nekjika menemukan sebuah dongeng di buku ini yang ndak sama dengan versi dongeng yang Anda dengar selama ini, banyak plesetannya. Namanya juga dongeng, dipun paido kengeng. Boleh dicibir.
Beberapa dongeng yang sudah melegenda sengaja saya ‘revisi’ supaya sedikit masuk akal seperti Bekicot Menantang Lari si Kancil, Dayang Sumbi Bimbang Hati atau Asal Mula Nama Minangkabau. Selain itu ada Kegagalan Cinta Bandung Kepada Jonggrang, saya tak memasukkan unsur kemurkaan Bandung yang cintanya ditolak Jonggrang. Saya sih maunya cinta mereka bisa bersatu dalam ikatan tali pernikahan.

Mari mendongeng bersama saya.

Buku ini dapat diperoleh dengan menghubungi penulis: sukarno.suryatmojo@gmail.com


Popular Posts:

0 komentar: